Massaontslagen bij Philips
Inkrimpen van de productie bij DAF
Januaristorm
Kappen van de Rooie Beuk 
Opgravingen bij kasteel Eindhoven
Bouwkundig onderzoek naar en sloop van de panden aan de Markt
Brand in de houtopslag bij de haven
Wijktoezicht in Woensel West
Grote heroine vangst
Bunker St Jorislaan: gekraakt, ontruimd en gesloopt
Vernieling grafstenen door vandalen
Wateroverlast door dambreuk in omgeving Nachtegaalllaan
Ontmaskering aidsonderzoek prof. De Buck
Uitreiking diploma's theateropleiding
Start bouw heuvelgalerie en muziekcentrum
Bouw van het station en het Beursgebouw
Gemeenteraadsverkiezing
Hittegolf
Verhuizing St Josefziekenhuis
Het Prinses Beatrix Asielzoekerscentrum
Boekpresentatie van Radio Herrijzend Nederland
Bevrijdingsfeest Eindhovens studentenkoor
Schoonmaken van achtse barrier door basisschool leerlingen
Opening Wim van Doorne muziekkiosk
Opening plaza futura
Eerste Eindhoven festival