De gebroeders Philips willen zo min mogelijk afhankelijk zijn van derden en zo veel mogelijk zaken in eigen beheer regelen.

Al vroeg neemt de bedrijfsleiding het besluit om de voor de fabricage van gloeilampen benodigde gereedschappen en machines zelf te gaan maken. In 1900 worden daarom de Phillips Machinefabrieken opgericht. Daarvoor zijn vaklieden nodig, die in het hele land moeten worden geworven, omdat ze in Eindhoven niet of onvoldoende te vinden zijn. Het aantal vaklieden in de machinewerkplaats is in 1908 uitgegroeid tot tweehonderd. Ir. H. Reufel wordt in 1911 belast met de leiding van de machinewerkplaats. Hij is de eerste werktuigkundig ingenieur in dienst van Philips. Onder zijn leiding groeit de Machinefabriek uit tot een van de modernste van het land. 

Hier wordt de kiem gelegd voor de hoogwaardige maakindustrie in de regio, waar de effecten nog altijd merkbaar zijn.